dr. hab. Wojciech Zalewski

prof. UG, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

dr. hab. Wojciech Zalewski

prof. UG, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego