adw. Przemysław Rosati

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

adw. Przemysław Rosati

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej