Patrycja Stolarczyk

Członkiem Kolegium jest od:

1 lipca 2023 r.

Patrycja Stolarczyk

Redaktor prowadząca Czasopisma | Aplikantka adwokacka w Izbie Adwokackiej w Siedlcach | Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | Mediator ze specjalizacją z prawa rodzinnego | Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa rodzinnego |

Obszar zainteresowań to prawo cywilne, ze szczególnym naciskiem na prawo rodzinne. Praktykę zawodową realizuje we współpracy z kancelariami adwokackimi. Posiada doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć ze studentami na kierunku prawo.