Patrycja Polaczek

Koordynator działu prawo cywilne

Członkiem Kolegium jest od:

1 lipca 2022 r.

Patrycja Polaczek

Koordynator działu prawo cywilne

Aplikantka adwokacka III roku przy Izbie Adwokackiej w Warszawie, mediator, absolwentka studiów magisterskich na kierunku prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwentka Uniwersytetu w Kassel, w Niemczech na kierunku ekonomia. Pracowała w międzynarodowej kancelarii prawnej Hogan Lovells, w Hiszpanii (Alicante), zajmując się szeroko pojętą własnością intelektualną i współpracą z EUIPO związaną z rejestracją znaków towarowych. Posiada szerokie doświadczenie prawne w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców, które zdobyła na stanowisku prawnika w ,,Fundacji dla Somalii” w Warszawie. Od II roku studiów rozpoczęła praktykę w kancelariach prawnych, zajmując się głównie prawem cywilnym, rodzinnym i gospodarczym.Z powodzeniem pracowała na stanowisku in-house lawyer w spółce zajmującej się obsługą podmiotów gospodarczych i rozwojem start-upów. Obecnie realizuje program studiów LL.M in International Commercial Law na Akademii Leona Koźmińskiego, rozwijając swoją wiedzę w zakresie międzynarodowych aspektów prawnych obrotu gospodarczego w oparciu o doświadczenia najlepszych amerykańskich i europejskich szkół prawa i znajomość regulacji międzynarodowych. Interesuje się postępowaniami mediacyjnymi, prowadzeniem negocjacji ugodowych i ochroną dóbr osobistych w internecie, w tym w mediach społecznościowych.