Michał Kołbuc

Redaktor działu etyka

Członkiem Kolegium jest od:

1 lipca 2023 r.

Michał Kołbuc

Redaktor działu etyka

Aplikant adwokacki Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktorant w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego w dyscyplinie nauki prawne. Autor publikacji naukowych oraz prelegent międzynarodowych i ogólnopolskich seminariów i konferencji naukowych. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół prawa konstytucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa wyborczego - zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem administracji wyborczej.