Martyna Borkowska

Redaktor działu prawo karne

Członkiem Kolegium jest od:

1 lipca 2023 r.

Martyna Borkowska

Redaktor działu prawo karne

Aplikantka adwokacka I roku, odbywająca aplikacje w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w kancelariach prawnych w Poznaniu, jak i w Szczecinie. Podczas studiów brała czynny udział w konferencjach naukowych.

Autorka publikacji naukowych „Danina solidarnościowa w polskim systemie podatkowym” w monografii pt. „Przemiany prawne i ekonomiczne w Polsce oraz ich wpływy na zarządzanie finansami państwa i jednostek samorządu terytorialnego” oraz „Komornik jako płatnik przy egzekucji należności pracowniczych” w monografii pt. „Daniny publiczne w Polsce i innych państwach Europy”.

Interesuje się szeroko pojętym prawem karnym i prawem wykroczeń.