Marta Łojek

Członkiem Kolegium jest od:

22 lipca 2021 r.

Marta Łojek

Redaktor działu cywilnego.

Aplikant adwokacki Izby Adwokackiej w Poznaniu. Magister Administracji.

Od blisko sześciu lat zainteresowania zawodowe Marty skupiają się głównie na szeroko pojętym prawie cywilnym, zarówno materialnym, jak i procesowym. Wspiera prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego, rodzinnego, zobowiązań i deliktów, od etapu przedprocesowego po etap postępowania odwoławczego. Sporządza projekty stanowisk procesowych i opinii prawnych oraz kontroluje tok postępowań egzekucyjnych.

Prywatnie miłośniczka siatkówki i kryminałów.