Maria Parol

Członkiem Kolegium jest od:

1 lipca 2023 r.

Maria Parol

Aplikantka adwokacka odbywająca szkolenie w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Szczecinie pod patronatem adwokata dr Zbigniewa Barwiny.

W latach 2021-2022 aktywnie uczestniczyła w Studenckiej Poradni Prawnej przy Klinice Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2022 r. obroniła na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską z zakresu odpowiedzialności cywilnej lekarza za błąd medyczny.

Na co dzień zajmuje się obsługą prawną klientów indywidualnych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W kręgu jej zainteresowań znajduje się w szczególności szeroko pojęte prawo cywilne, prawo medyczne oraz prawo karne.