Magdalena Kurdziel

Koordynator działu prawo administracyjne

Członkiem Kolegium jest od:

1 lipca 2023 r.

Magdalena Kurdziel

Koordynator działu prawo administracyjne