Magdalena Hryniewiecka

Redaktor działu prawo karne

Członkiem Kolegium jest od:

1 lipca 2022 r.

Magdalena Hryniewiecka

Redaktor działu prawo karne

Aplikant adwokacki II roku Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej. Poprzednio - asystent sędziego w sądzie rejonowym, zarówno w wydziale cywilnym, jak i karnym.

Interesuje się szeroko pojętym prawem karnym.