Maciej Flis

Koordynator działu prawo administracyjne

Członkiem Kolegium jest od:

1 lipca 2022 r.

Maciej Flis

Koordynator działu prawo administracyjne

Aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Warszawie i członek Sekcji Tematycznej Prawa Podatkowego przy
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
W pracy zawodowej zajmuje się prawem podatkowym, a także regulacjami administracyjnymi działalności gospodarczej. Interesuje się także wybranymi aspektami prawa konstytucyjnego oraz karnego.
Prywatnie pasjonuje się motoryzacją, zegarmistrzostwem oraz winiarstwem.
Zainspirowany sytuacjami zawodowymi lubi zajmować się zagadnieniami związanymi z historią prawa i ustroju.