Łukasz Łaguna

Członkiem Kolegium jest od:

22 lipca 2021 r.

Łukasz Łaguna

Redaktor działu gospodarczego.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, white collar crimes oraz prawa nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem problematyki cyberbezpieczeństwa.

Prowadzi zajęcia dla studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, takich jak m.in. “Przegląd Sądowy” oraz tekstów publicystycznych w “Rzeczpospolitej” oraz “Dzienniku Gazecie Prawnej” z zakresu prawa i rynku pracy.

Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wielokrotnie wyróżniany stypendium Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za osiągnięcia naukowe. Wyróżniony stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za znaczące osiągnięcia. Laureat międzynarodowego stypendium Young Researchers Grant – Utrecht Network. Zasiada w Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwent programu “CS50 for Lawyers” na Harvard University oraz Inequality and LabourMarkets na University of Oxford.

Aktualnie odbywa aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie