Aleksander Leszczyński

Koordynator działu prawo gospodarcze

Członkiem Kolegium jest od:

1 lipca 2023 r.

Aleksander Leszczyński

Koordynator działu prawo gospodarcze