Klaudia Raczek

Koordynator działu prawo gospodarcze

Członkiem Kolegium jest od:

1 lipca 2022 r.

Klaudia Raczek

Koordynator działu prawo gospodarcze