Klaudia Kądrowska

Klaudia Kądrowska

Klaudia Kądrowska- Redaktor ds. zarządzania operacjami odpowiedzialny za sprawne iprawidłowe funkcjonowanie procesów. Adwokat Izby Adwokackiej wWarszawie, ekonomista, europeista oraz specjalista wzakresie ekonomicznej analizy prawa.

Doświadczenie dziennikarskie zdobywała wredakcji jednej znajwiększych agencji wydawniczych wPolsce, gdzie współtworzyła portal otematyce politycznej.

Jej dotychczasowe doświadczenia zawodowe obejmują doradztwo wzakresie międzynarodowej mobilności pracowników oraz podatków, zaś własną praktykę koncentruje na prawie regulacyjnym sektora chemicznego, wtym prawie farmaceutycznym.

W wolnej chwili pogłębia swoją wiedzę wzakresie historii sztuki, trenuje budowanie strategii woparciu oekonomiczną teorię gier oraz realizuje się jako publicysta przy prowadzeniu projektu dotyczącego regulacji branży chemicznej "Poczuj Chemię do Prawa".