Karolina Nawłatyna

Członkiem Kolegium jest od:

22 lipca 2021 r.

Karolina Nawłatyna

Redaktorka odpowiedzialna za koordynację działu prawa cywilnego.

Aplikantka adwokacka Izby Adwokackiej w Lublinie oraz doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe „Prawo Nowych Technologii” w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz międzynarodową szkołę letnią prawa własności intelektualnej „Kraków Intellectual Property Law Summer School” organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński.

Autorka licznych publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii i prawa cywilnego. Za osiągnięcia naukowe nagrodzona stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendium Prezydenta Miasta Lublin, wielokrotnie stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego i stypendium Rektora UMCS oraz wyróżniona w konkursie Fundacji Absolwentów UMCS na Najlepszego Absolwenta UMCS. Za pracę magisterską pt.: „Dozwolony użytek utworów osieroconych wprawie polskim” otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.

W pracy zawodowej zajmuje się przede wszystkim prawem własności intelektualnej, prawem nowych technologii i prawem cywilnym.