Karolina Bartczak

Członkiem Kolegium jest od:

22 lipca 2021 r.

Karolina Bartczak

Redaktor działu etyki zawodowej iinnych gałęzi prawa.