r. pr. prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ

r. pr. prof. dr hab. Jerzy Pisuliński

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ