Jan Kulesza

dr hab., profesor Uniwersytetu Łódzkiego

Jan Kulesza

dr hab., profesor Uniwersytetu Łódzkiego

Recenzent działu karnego Młodej Palestry.