Jacek Żbikowski

Redaktor działu etyka

Członkiem Kolegium jest od:

1 lipca 2023 r.

Jacek Żbikowski

Redaktor działu etyka

Aplikant Adwokacki Izby Adwokackiej w Siedlcach.

Starosta II roku.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie kierunku Administracja – specjalizacja samorząd terytorialny oraz kierunku Prawo.

Mediator w sprawach cywilnych oraz rodzinnych.

Członek Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Siedlcach.

Prowadzi własną Kancelarie Prawną z siedzibą w Mińsku Mazowieckim posiadającą filię w Siedlcach. W praktyce zawodowej prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, administracyjnego z przewagą prawa karnego.

Wieloletnie działanie w wielu organizacjach, również społecznych piastując najważniejsze funkcję, pozwoliło zdobyć doświadczenie we współpracy z organami administracji publicznej różnego szczebla w prowadzeniu postępowań administracyjnych.