dr hab. Jacek Przygodzki

prof. UWr, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

dr hab. Jacek Przygodzki

prof. UWr, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego