Dominika Gałus

Członkiem Kolegium jest od:

1 lipca 2023 r.

Dominika Gałus

Zastępca Redaktora Naczelnego Młodej Palestry. Aplikant adwokacki Izby Adwokackiej w Warszawie.

Zawodowo zajmuje się prawem rynku finansowego, proceduralnym prawem administracyjnym i prawem gospodarczym.
Autorka publikacji naukowych dotyczących tematyki prawa rynku finansowego. Doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie nauki prawne.

Interesuje się prawem rynku finansowego, proceduralnym prawem administracyjnym oraz ekonomią.