Dominika Gałus

Członkiem Kolegium jest od:

22 lipca 2021 r.

Dominika Gałus

Redaktor działu administracyjnego Młodej Palestry.

Aplikant adwokacki Izby Adwokackiej w Warszawie.

Zawodowo zajmuje się prawem rynku finansowego, proceduralnym prawem administracyjnym i prawem gospodarczym. Autorka publikacji naukowych dotyczących tematyki prawa rynku finansowego oraz uczestniczka konferencji ogólnopolskich. Doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie nauki prawne oraz w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Interesuje się prawem rynku finansowego, proceduralnym prawem administracyjnym oraz ekonomią.