Dominika Dziel

Redaktor działu etyka

Członkiem Kolegium jest od:

1 lipca 2022 r.

Dominika Dziel

Redaktor działu etyka

Aplikant adwokacki przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu.