Damian Kalisiak

Redaktor działu prawo cywilne

Członkiem Kolegium jest od:

1 lipca 2022 r.

Damian Kalisiak

Redaktor działu prawo cywilne

Aplikant, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Jego zainteresowania zawodowe obejmują prawo oraz postępowanie cywilne, prawo gospodarcze, a także prawo dotyczące nieruchomości.