Bartosz Zielonka

Redaktor działu prawo gospodarcze

Członkiem Kolegium jest od:

1 lipca 2023 r.

Bartosz Zielonka

Redaktor działu prawo gospodarcze

Prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym oraz cywilnym. W swojej praktyce koncentruje się na bieżącej obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych oraz start-upów.

Aplikant adwokacki II roku, odbywający aplikacje w Krakowskiej Izbie Adwokackiej. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym w 2021 roku ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo, a także w 2023 roku studia podyplomowe na kierunku Prawo Nieruchomości. Od czerwca 2022 roku Wiceprzewodniczący sekcji Prawa Nowych Technologii przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie.

W 2022 roku wyróżniony przez dziekana ORA w Krakowie za najlepszy wynik uzyskany na egzaminie wstępnym na aplikacje adwokacką oraz złożenie egzaminu rocznego z prawa karnego z oceną celującą.

Aplikacje odbywa pod patronatem profesora Zbigniewa Ćwiąkalskiego.