Bartosz Łukowiak

Koordynator działu prawo karne

Członkiem Kolegium jest od:

1 lipca 2023 r.

Bartosz Łukowiak

Koordynator działu prawo karne

Aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu oraz doktorant w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, głównie z zakresu prawa karnego procesowego i prawa karnego skarbowego.