Arkadiusz Matysiak

Członkiem Kolegium jest od:

1 lipca 2021 r.

Arkadiusz Matysiak

Redaktor naczelny, odpowiedzialny za budowanie strategii rozwoju Czasopisma.

Aplikant adwokacki, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Od 12 lat zajmuje się głównie prawem cywilnym. Specjalizuje się w prawie egzekucyjnym oraz w prawie nieruchomości.

Merytorycznie prowadził egzekucje m.in. z nieruchomości, z broni i amunicji czy udziałów w spółkach. W swej pracy zawodowej m.in. konstruował projekty umów o wartości przekraczającej 50 mln zł, przygotowywał due diligence szeregu nieruchomości, udzielał pomocy prawnej w procesie nabycia nieruchomości zabytkowych czy wyłączonych z użytkowania oraz w procesach budowy i sprzedaży inwestycji deweloperskich.

Publikował również w Magazynie Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami oraz prowadził szkolenia z zakresu egzekucji sądowej.

W wolnych chwilach podróżuje i biega.

e-mail: arkadiusz.matysiak@adwokatura.pl