Aleksander Petrys

Członkiem Kolegium jest od:

1 lipca 2022 r.

Aleksander Petrys

Aplikant - 3 roku warszawskiej Izby Adwokackiej | Magister prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego | Prezes Koła aplikantów adwokackich - "Okręgowe Salve Adwokatury" | Absolwent studiów podyplomowych - "Global Affairs and Diplomacy" at The University of Buckingham & War Studies University| Były V- Prezes Koła Prawa Cywilnego oraz Prawa Własności Intelektualnej UJ | Były reprezentant Rady Kół Naukowych oraz Samorządu Studentów WPiA UJ | Stypendysta Grantu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Absolwent Szkoły Prawa Austriackiego na Universität Wien | Stażysta w Organizacji Narodów Zjednoczonych w Wiedniu |