Aleksander Leszczyński

Redaktor działu prawo karne

Członkiem Kolegium jest od:

1 lipca 2022 r.

Aleksander Leszczyński

Redaktor działu prawo karne

Aplikant Izby Adwokackiej w Warszawie. Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzący badania na Wydziale Prawa i Administracji UW. W redakcji czasopisma Młoda Palestra jest członkiem Działu Prawa Karnego. W pracy zawodowej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z problematyką szkolnictwa wyższego w Polsce. W sferze naukowej pochłonęła go problematyka prawa karnego.