Aleksander Komoda

Redaktor działu prawo cywilne

Członkiem Kolegium jest od:

1 lipca 2023 r.

Aleksander Komoda

Redaktor działu prawo cywilne

Jest aplikantem adwokackim – członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, wykonuje również zawód mediatora.

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę magisterską pt. „Przestępstwa oszustwa w cyberprzestrzeni” przygotował pod kierunkiem prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego.

Absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Prawo Nieruchomości, a także Prawo Upadłościowe i Restrukturyzacyjne.

Interesuje go prawo cywilne materialne oraz prawo upadłościowe. Doświadczenie procesowe zdobywał w renomowanych Krakowskich kancelariach. Bierze czynny udział w postępowaniach restrukturyzacyjnych.