Adam Kozień

Członkiem Kolegium jest od:

22 lipca 2021 r.

Adam Kozień

W redakcji MłodejPalestry koordynator działu prawa administracyjnego.

Aplikant adwokacki Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie nauki prawne oraz w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Laureat VIII edycji „Diamentowego Grantu”, absolwent studiów stacjonarnych magisterskich na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ruprechta Karola w Heidelbergu oraz Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji. Absolwent Szkoły Prawa Austriackiego, organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Wydziałem Nauk Prawnych Uniwersytetu Wiedeńskiego. Członek Komisji Prawno-Organizacyjnej Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Członek Komitetu Kopca Kościuszki. Sekretarz Stowarzyszenia pn. „Instytut Prawa Ochrony Dziedzictwa”.

Interesuje się prawem, historią, ekonomią, zarządzaniem oraz muzyką klasyczną.

Numer ORCID: 0000-0002-9301-9645.