Adam Kaliński

Redaktor działu prawo gospodarcze

Członkiem Kolegium jest od:

1 lipca 2022 r.

Adam Kaliński

Redaktor działu prawo gospodarcze

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Członek działu redakcyjnego prawa gospodarczego "Młodej Palestry".

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które ukończył z oceną celującą oraz wyróżnieniem dziekańskim dla Najlepszych Absolwentów Wydziału. Autor pracy magisterskiej nt. komisowego obrotu pojazdami mechanicznymi, którą obronił u prof. Jacka Góreckiego wInstytucie Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego na Uniwersytecie Jagiellońskim z wynikiem bardzo dobrym.

W toku studiów prawniczych rokrocznie otrzymywał Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Swoje zainteresowania naukowe i zawodowe koncentruje wokół prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz prawa umów handlowych. Z powodzeniem prowadzi także liczne spory procesowe, w szczególności z zakresu szkód górniczych, nieautoryzowanych transakcji płatniczych oraz tzw. kredytów frankowych.