Nabór do redakcji Młodej Palestry

Data publikacji

06.05.2022 21:03

Udostępnij

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy - Aplikanci Adwokaccy!

Niebawem minie rok od czasu powołania nowej redakcji Młodej Palestry - czasopisma aplikantów adwokackich. Decyzją Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej kadencja redaktora naczelnego oraz pozostałych osób tworzących redakcję trwa właśnie jeden rok, aby umożliwić jak największej liczbie zainteresowanych zaangażowanie się w przygotowanie kolejnych numerów pisma.Jeśli jesteście zainteresowani współtworzeniem czasopisma aplikantów adwokackich jako jego redaktorzy, czekamy na Wasze zgłoszenia. Prosimy przesyłać je w terminie do 20 maja br. na adres sekretariat@nra.pl na formularzu: Formularz zgłoszeniowy_Młoda Palestra.doc ze wskazaniem stanowiska lub działu, do którego aplikujecie (redaktor naczelny, zastępca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji lub współpraca w ramach jednego z 5 działów pisma – prawo karne, prawo cywilne, prawo gospodarcze, prawo administracyjne, etyka i inne). 

Z dotychczasowym dorobkiem Młodej Palestry możecie zapoznać się na stronie https://www.mlodapalestra.pl/ i na redakcyjnym fanpage’u na Facebooku.

W imieniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej i redakcji Młodej Palestry serdecznie Was zapraszamy do podjęcia współpracy przy tworzeniu czasopisma tworzonego przez aplikantów dla aplikantów.

Z koleżeńskimi pozdrowieniami,

adwokat Przemysław Rosati
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

aplikant adwokacki Arkadiusz Matysiak
Redaktor Naczelny Młodej Palestry