DRUGA EDYCJA KONKURSU NA ESEJ "ADWOKATKA, KTÓRA MNIE INSPRUJE. WOJNA I KONFLIKTY ZBROJNE"

Data publikacji

05.08.2022 12:32

Udostępnij

Zespół do spraw Kobiet Naczelnej Radzie Adwokackiej ogłosił drugą edycję konkursu na esej: „Adwokatka, która mnie inspiruje. Wojna i konflikty zbrojne” skierowanego do aplikantek i aplikantów adwokackich oraz do adwokatek i adwokatów, których miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs ma na celu wskazanie inspirujących postaw adwokatek, które mogą stanowić wzór dla młodego pokolenia prawników i prawniczek. Esej może dotyczyć zarówno adwokatek znanych osobiście uczestnikom lub uczestniczkom, ale także adwokatek nieznanych osobiście, a np. z działalności publicznej, społecznej itp., a także postaci historycznych. Organizatorzy tegorocznej edycji konkursu zachęcają też do uwzględnienia roli adwokatki w obliczu agresji Rosji na Ukrainę oraz skali pomocy prawnej i wsparcia udzielanego uchodźcom.

Aby wziąć udział w konkursie, należy do dnia 21 sierpnia 2022 r. na adres dzial.osobowy@nra.pl wysłać esej wraz z ze zdjęciem w formacie jpg oraz podpisanym formularzem zgody. Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu oraz wymagań dotyczących pracy konkursowej znajdują się w regulaminie dostępnym pod adresem https://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/oglaszamy-konkurs-na-esej-adwokatka-ktora-mnie-inspiruje-wojna-i-konflikty-zbrojne/.

Konkurs jest częścią projektu Adwokackie HERstorie, której zwieńczeniem będzie konferencja, podczas której nagrodzone i wyróżnione prace zostaną odczytane.