1-2 czerwca 2022, Kraków - VIII Konferencja Naukowa „Człowiek, samorząd i państwo wobec zagrożeń zabytków w trakcie pokoju i w czasie wojny”

Data publikacji

26.05.2022 19:00

Udostępnij

Koło Naukowe Prawnej Ochrony Dóbr Kultury z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Instytutem Prawa Ochrony Dziedzictwa zapraszają do udziału w VIII Konferencji Naukowej „Człowiek, samorząd i państwo wobec zagrożeń zabytków w trakcie pokoju i w czasie wojny”.  Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu konferencji naukowych poświęconego prawnym formom ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 1 i 2 czerwca 2022 roku w trybie hybrydowym. W Konferencji będzie można wziąć udział w trybie stacjonarnym w Salach Obrad Rady Miasta Krakowa (ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4, Kraków) a także w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy MS Teams. Początek pierwszego i drugiego dnia Konferencji zaplanowano na godzinę 9:00. Link dostępu zostanie opublikowany w dniu Konferencji na profilu „Młodej Palestry” na platformie społecznościowej Facebook.

Podczas tegorocznej edycji Konferencji poruszane będą zagadnienia związane z szeroko pojętą problematyką ochrony dziedzictwa kulturowego w ujęciu interdyscyplinarnym. Obrady będą przebiegały w następujących panelach tematycznych:

I. Indywidualni właściciele obiektów zabytkowych;

II. Samorząd terytorialny na rzecz dziedzictwa kulturowego;

III. Państwo i jego administracja w służbie ochrony dziedzictwa kulturowego;

IV. Problematyka bezpieczeństwa desygnatów dziedzictwa kulturowego;

V. Działalność organizacji pozarządowych na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego;

VI. Zarządzanie dziedzictwem kultury w współczesnym społeczeństwie;

VII. Problemy ochrony środowiska i zieleni związane z dziedzictwem kulturowym;

VIII. Bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego Krakowa;

IX. Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami Polski (z uwzględnieniem współpracy na poziomie samorządu terytorialnego);

X. Międzynarodowe i unijne aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego;

XI. Wyzwania prawa ochrony zabytków; dziedzictwa kulturowego i zieleni;

XII. Muzealnictwo;

XIII. Konserwatorstwo – ewolucja i perspektywy rozwoju;

XIV. Współczesne problemy i zagrożenia obrotu dziełami sztuki.

Celem wydarzenia jest umożliwienie interdyscyplinarnej prezentacji zagadnień związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz jego wartością we współczesnym świecie.

Referaty w poszczególnych panelach tematycznych będą prezentowane w różnych językach.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: prof. dr. hab. Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa; Rafała Komarewicza – Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa; prof. dr. hab. Jerzego Pisulińskiego – Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; dr inż. arch. Piotra Turkiewicza - Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych; Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS – Polska; Narodowego Instytutu Dziedzictwa; Komitetu Kopca Kościuszki; SSW Pragmatic Solutions oraz Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Patronami medialnymi konferencji są Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego „Alma Mater” oraz Czasopismo Aplikantów Adwokackich „Młoda Palestra”.