Magdalena Mazurek

Członkiem Kolegium jest od:

22 lipca 2021 r.

Magdalena Mazurek

Redaktor działu etyki zawodowej iinnych gałęzi prawa.