Joanna Marzec

Członkiem Kolegium jest od:

22 lipca 2021 r.

Joanna Marzec

Aplikant adwokacki Izby Adwokackiej wWarszawie.

Koordynator działu etyki iinnych gałęzi prawa.